Iets voor jou!

Page

Update juli 2021: op dit moment zijn alle plaatsen binnen de woonvoorziening ingevuld.

 

Wonen bij woongroep De Vlinder Schaijk

Woongroep De Vlinder is een wooninitiatief van een aantal ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De woonvoorziening is bedoeld voor 10 (jong) volwassenen (mannen en vrouwen), vanaf 18 jaar, met een verstandelijke beperking (VG) al dan niet gecombineerd met een lichamelijke beperking (LG) en/of zintuiglijke beperking (ZGVIS/ZGAUD). Er moet een zorgvraag zijn waarop minimaal een WLZ-indicatie vanaf ZZP 3 van toepassing is. Het uitgangspunt is dat de bewoner minimaal 8 dagdelen dagbesteding volgt. De woonvoorziening is niet geschikt voor mensen met een ernstige gedragsproblematiek of alcohol- en/of drugsproblematiek.

De Vlinder hanteert een zorgvuldige aanmeldingsprocedure. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met het bestuur. Als dit gesprek tot een wederzijds positief gevoel leidt, worden ouders of wettelijke vertegenwoordigers uitgenodigd voor het bijwonen van een aantal ouderbijeenkomsten, met als doel kennismaking en sfeer proeven. Na deze verkennende fase wordt bij het bestuur aangegeven dat er wel/niet belangstelling is.

Het bestuur van Stichting de Vlinder beslist of de kandidaat-bewoner op de wachtlijst wordt geplaatst. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat krijgen hierover van het bestuur bericht. De geschiktheid van de kandidaat kan mogelijk mede worden beoordeeld door, een door het bestuur aan te wijzen, onafhankelijk adviseur.

Het bestuur kan besluiten van deze procedure af te wijken.

Voor meer informatie neem contact op met:

Toon van Schijndel

telefoonnummer: 06-53347661

email: info@woongroepdevlinder.nl

 

Update juli 2021: op dit moment zijn alle plaatsen binnen de woonvoorziening ingevuld.