Samenwerking tussen Stichting De Vlinder – Schaijk en ZorgWiel

Page

Nieuwsbericht van Stichting Zorgwiel – september 2018
www.zorgwiel.nl

De Vlinder kent al een flinke historie. Al in 2010 hebben vijf ouders van zoons en dochters met een verstandelijke beperking de eerste ideeën ontwikkeld voor een kleinschalig wooninitiatief. In 2012 is Stichting Woongroep De Vlinder opgericht met als doelstelling dat zij de toekomstige bewoners de best mogelijke woon- en zorgvoorziening willen leveren, want uiteindelijk wil je alleen het allerbeste voor je kind/verwant. De Vlinder heeft een stekkie gevonden in Schaijk. En Zorgwiel en De Vlinder gaan vanaf nu samen verder!

Na vijf jaar is het optimisme en doorzettingsvermogen van de ouders beloond en hebben zij een stekkie (zoals zij het zelf noemen op hun site www.woongroepdevlinder.nl) gevonden aan de Burgemeester van Rijckevorselstraat in Schaijk. Daar worden 10 woon-/zorgappartementen gerealiseerd voor de toekomstige bewoners.

Er was al enige tijd contact tussen De Vlinder en onze stichting. In het begin vooral over en weer, informatief en oriënterend. De afgelopen maanden intensiever over de gewenste zorg en begeleiding op basis van de zorgvragen van de bewoners, de financiële haalbaarheid van het project en de verschillende mogelijkheden voor financiering, zoals persoonsgebonden budget, Volledig Pakket Thuis of Zorg in Natura.

Er is een plezierige en constructieve samenwerking ontstaan. Daarom is op 6 september jl. de intentieverklaring ondertekend tussen Stichting De Vlinder en ZorgWiel om vanaf heden samen op trekken in de verdere voorbereiding en totstandkoming van het nieuwe woonhuis. ZorgWiel zal te zijner tijd de zorg en begeleiding gaan bieden in De Vlinder.

Ondertekening van de intentieverklaring tussen De Vlinder en Zorgwiel