Home

Page

Welkom op de website van Stichting Woongroep De Vlinder.

De stichting

In september 2012 is Stichting Woongroep de Vlinder opgericht. Deze stichting is een ouderinitiatief met als doel het opstarten van een 24 uurs woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

De stichting wordt met raad en daad bijgestaan door Chris School. Zowel zijn expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, als zijn vele connecties maken Chris een grote aanwinst voor ons als stichting. Daarnaast worden we bijgestaan door Anja van Kuppenveld van Stichting Mee. Met haar kennis en enthousiasme hebben we vele avonden gediscussieerd over belangrijke thema’s zoals de benodigde zorg, normen en waarden binnen de woongroep, zorgaanbieders, samenstelling van de groep, etc.. Het fijne aan onze stichting is dat wij als ouders/verwanten zelf besluiten kunnen nemen, zonder alleen afhankelijk te zijn van een externe partij.

De doelstelling is dat wij de bewoners de best mogelijke woon- en zorgvoorziening  willen leveren, want uiteindelijk wil je alleen het allerbeste voor je kind/verwant.

Woonvoorziening

Met behulp van een investeerder en de gemeente Landerd is het na vijf jaar dan eindelijk zo ver: De Vlinder heeft een stekkie gevonden.

Aan het vinden van deze locatie is een heel traject vooraf gegaan. Eind 2010 is vanuit een vijftal ouders het idee ontstaan om een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking op te starten. De eerste locatie was een bouwkavel in Herpen, waar het mogelijk was om een huis te bouwen dat aan al onze wensen voldeed. Ondanks ons enthousiasme en de inzet van alle betrokkenen, bleek de financiering een belemmerde factor. Desondanks dat zijn we optimistisch gebleven.

Na vijf jaar is ons optimisme en doorzettingsvermogen dan toch beloond. Er is een investeerder bereid gevonden voor de realisatie van een woonvoorziening aan de Burgemeester van Rijckevorstelstraat in Schaijk.

De gemeente staat open voor onze wensen en stemt in met een woonvoorziening voor maximaal 10 personen. Vanaf maart 2016 is er een start gemaakt met het ontwerp en het aanvragen van de benodigde vergunningen.

In september 2019 is gestart met de bouw van de woonvoorziening.

Op de foto pagina zijn de bouwontwikkelingen te zien.

Eerste bewoners

Inmiddels hebben de eerste bewoners de woonvoorziening betrokken! Het Brabants Dagblad heeft een artikel geschreven over deze mijlpaal. Het artikel is te vinden in de nieuwsberichten.