Jeu de boules middag voor bewoners

Page

9 september 2018 heeft de PR groep van Woongroep de Vlinder een gezellige jeu de boules middag georganiseerd voor de toekomstige bewoners en familie. De opzet was dat de jongeren elkaar beter leerden kennen en dat is zeker het geval geweest.

Deze middag is keurig verzorgd door jeu de boules club ‘Le Jeteur’ uit Schaijk.

De middag werd gestart met koffie en gebak.  Daarna werden er groepjes van 2 personen gemaakt, die begeleid werd door een speler van de boules club.

 

Hierdoor konden de spelregels heel goed uitgelegd worden en was er voor iedereen voldoende tijd en aandacht om te genieten van het spel.

Het was mooi om te zien hoe enthousiast iedereen was en er kwamen onverwachte talenten naar boven.

Mede door het mooie weer en de fijne begeleiding  was het een geweldige middag en kon de dag afgesloten worden met de frietkar waardoor iedereen met een goed gevulde maag en een zeer voldaan gevoel weer huiswaarts keerde.

Graag willen wij jeu de boules club ‘Le Jeteur’ nogmaals bedanken voor deze zeer geslaagde middag.